Estetikte yapılan hatalar

Estetikte yapılan hatalar düş kırıklığına uğratıyor.

Hatalı estetik operasyonlar sonucunda güzelleşmek uğruna acı çeken, bıçak altına yatan o kadar çok birey hüsran yaşıyor. Yanlış estetik operasyonlar yalnızca şahısların psikolojisini değil, sağlığını da olumsuz etkileme riski taşıyor. Estetik operasyonda yapılan yanlışlar yüzünden yapılacak ikinci ameliyat fena sonuçlar doğurabilir. Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu bu konudaki görüşlerini aktardı.

Yanlış burun estetiği
Burun operasyonlarında rastlanan en büyük kusur; doğal olmayan, fazla artı kalkık, yüze ahenksiz ve bakıldığında ameliyatlı olduğu açık açık belli olan burunlar olarak öne çıkıyor. Burun ameliyatlarının ara sıra plastik cerrah olmayan hekimler göre yapılması bu hatayı gerekli kılabiliyor. Bazı doktorların hava yolunu açarken burundan gereğinden fazla kemik ve kıkırdak aldığını ve açıkta kalan kemikleri yaklaştırmadan operasyonu sonlandırdığı söyleniyor. Çarpık kısımları düzeltmek yerine çıkarıp alınması hatası, vakit içerisinde birey için büyük sorunlar yaratabilir.

Burun ameliyatlarında yapılan öteki bir kusur da, nefes alma problemi olan şahısların önce nefes yolu açma yani septoplasti, daha sonra da burun estetiği yani rinoplasti ameliyatı yaptırmalarıdır. Septoplasti sırasında kıkırdak doku alınır, sonraki ameliyat için tatmin edici doku kalmaz. Bu iki ameliyata ihtiyacı olduğunu düşünenler ikisini de bir arada olmayı planlamalıdır. Burun ameliyatlarıyla ilgili oluşabilecek öteki bir sorun da, açık burun ameliyatları sonrasında, iki burun deliğinin aralarında özellikle esmer tenli kişilerde iz kalmasıdır.

burun estetiği hataları:
Hiç doğal soyut, pozitif kalkık, yüzle uyumlu olmayan burunlar.

Fazla kıkırdak ve kemik alındığı için çok kötü bir görünüme sahip burunlar. (İleride bunları düzeltmek için kaburgadan kemik ya da kulaktan kıkırdak alınması gerekiyor.)

Hatalı liposuction
Liposuciton ameliyatlarında yapılan en büyük hatanın hastayı zayıflatmak nedeniyle gerekenden fazla daha artı yağ çekilmesi oluyor. Liposuction, bir zayıflatma değil bir şekil verme ameliyatıdır. Burada kasıt, vücudun fazlalıklar nedeniyle biçimsizlik olan bölgelerini daha biçimli ayla getirmektir. Artı yağ çekilmesinin başta hastanın sağlığı açısından büyük tehlike taşıdığını anlamak gerekir. Liposuciton ameliyatı sonucunda bazı şekil bozuklukları ve biçimsizleşme oluşabilir. Derinin belirtilen bir küçülebilme kapasitesi vardır ve bu kapasitenin üstüne çıkıldığında deride sarkıklıklar, çukurluklar meydana gelir.

liposuction hataları:
Liposuctionda en kayda değer tehlike, hatalı ameliyat esnasında ya da sonrasında damarlarda pıhtı oluşarak akciğerlerde tromboemboliye neden olmasıdır. Bu pek bir hatadır ki, kişiyi ölüme götürebilir.

Tekrar bilinçsiz bir cerrah eli ile sürükleyici olmayan, çukurlu görünümler ortaya çıkabilir. Karın bölgesine yapılan yanlış liposuction ameliyatları nedeniyle sarkmalar meydana gelebilir.

Bilhassa yaşı ileri hastalarda, diz kapağının üzerinden yağ alma işlemi doğru yapılmazsa buradaki cilt dizin üzerine sarkabilir.

Içten uygulanmadığı takdirde de ciddi yanıklara bile niçin olabilir.

Hatalı göğüs estetiği
Göğüs büyütme ameliyatlarında en büyük sorun, hastayla hekim arasında içten bir iletişimin sağlanamaması ve göğüs ölçüsünde müşterek bir karara varılamamasıdır. Bunun sonucunda hasta yeni ölçüsüne alışamayabiliyor veya ilk önce beğense bile daha sonra taşıyamıyor. Göğüs büyütme ameliyatlarında da diğer estetik operasyonlarda olduğu gibi en büyük sorun doğal olmayan sonuçlar olarak öne çıkıyor. koskocoman protezler doğal sonuçlar vermiyor, keza zorlanarak konulduğu için bir takım komplikasyonlara da neden olabiliyor.

Başlıca göğüs estetiği hataları:
Doğal olmayan, uzakta bakıldığında sert iki küre gibi duran göğüsler.

İki göğüs arasında eşitsizlik, asimetrik bakış.

Protezlerin zamanla hastayı rahatsız edecek kadar büyük olması.

Zorlanarak koyulan protezlerin komplikasyonlara neden olması. (Mesela nadir rastlansa da, kapsül kontraktürü olarak adlandırılan durumda protezin çevresinde ceset sert bir zırh oluşturabiliyor.)

Hatalı dudak dolgunlaştırma
Burun gibi dudak da yüzün en göze çarpan bölgesi olduğundan, yapılacak en minik bir hata hemen muhakkak oluyor. Dudak dolgunlaştırmak nedeniyle kişinin kendi dokusu kullanılabilir ya da hyalüronik asit gibi doğal maddelerin de seçim edilebilir.

Başlıca dudak dolgunlaştırma hataları:
Çok suni ve şiş görüntüler.

Vücutla ahenkli olmayan dolgu maddelerinin doğurduğu, ayrıca görünüş keza de sıhhat açısından sorun yaratan komplikasyonlar.

Hatalı saç ekme
Saç ekme kolay gibi görünse de, hem hasta hem de hekim açısından son derece kayda değer ve uyarı isteyen bir operasyon olmasıyla uyarı çekiyor. Mikro implantasyon yönteminde her bir saç kökü tek tek alınarak ekiliyor. Bu işlemde dayanıklılık gösterilmez ya da deneyimli eller tarafından yapılmazsa çoğu sorun çıkabiliyor. Saçlar alın ve şakaklardaki girintilere sadık kalınmadan ekildiğinde, başın üstteki kısmında toplanan saçlar çember şeklinde peruğa benzeyen bir görüntünün oluşmasına niçin oluyor.

saç ekme hataları:
Peruğa benzeyen, doğal olmayan bakış.

Saç köklerinin bir bir değil bir arada ekilmesinden nedeniyle, bir kökten fışkıran onlarca teli.

Estetikte yapılan hatalar

Yanlış estetik operasyonlar sonucunda güzelleşmek uğruna acı çeken, bıçak altına yatan o kadar çok birey hayal kırıklığı yaşıyor.

Yanlış estetik operasyonlar yalnızca şahısların psikolojisini değil, sağlığını da olumsuz etkileme riski taşıyor. Estetik operasyonda yapılan yanlışlar yüzünden yapılacak ikinci ameliyatın kötü sonuçlar doğurabileceğini bildiren Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu görüşlerini aktarıyor.

Hatalı burun estetiği

Burun operasyonlarında rastlanan en büyük hata; doğal olmayan, çok fazla kalkık, yüze uyumsuz ve bakıldığında ameliyatlı olduğu açıkça belirli olan burunlar olarak öne çıkıyor. Burun ameliyatlarının bazen plastik cerrah olmayan hekimler tarafından yapılması bu hatayı zorunlu yapabiliyor. Bir Takım doktorların hava yolunu açarken burundan gereğinden fazla kemik ve kıkırdak aldığını ve açıkta kalan kemikleri yaklaştırmadan operasyonu sonlandırdığını açıklayan Kışlaoğlu, görüşlerini aktarmayı sürdürüyor: “Eğri kısımları düzeltmek yerine çıkarıp alınması hatası, vakit içerisinde birey için büyük sorunlar yaratabilir.

Burun ameliyatlarında yapılan diğer bir kusur da, nefes alma problemi olan kişilerin önce nefes yolu açma yani septoplasti, daha sonra da burun estetiği yani rinoplasti ameliyatı yaptırmalarıdır. Septoplasti sırasında kıkırdak doku alınır, sonraki ameliyat için yeterli doku kalmaz. Bu iki ameliyata ihtiyacı olduğunu düşünenler ikisini de bir arada olmayı planlamalıdır. Burun ameliyatlarıyla ilgili oluşabilecek diğer bir sorun da, açık burun ameliyatları ardından iki burun deliğinin arasında bilhassa esmer tenli kişilerde iz kalmasıdır.”

Başlıca burun estetiği hataları

•  Hiç doğal soyut, fazla kalkık, yüzle düzenli olmayan burunlar.
• Artı kıkırdak ve kemik alındığı için fazla kötü bir görünüme sahip burunlar. (İleride bunları düzeltmek için kaburgadan kemik veya kulaktan kıkırdak alınması gerekiyor.)

Hatalı liposuction

Liposuciton ameliyatlarında yapılan en büyük hatanın hastayı zayıflatmak nedeniyle gerekenden fazla daha artı yağ çekilmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu görüşlerini aktarmayı şu sözlerle sürdürüyor: “Liposuction, bir zayıflatma yok bir şekillendirme ameliyatıdır. Burada amaç, vücudun fazlalıklar sebebiyle biçimsizlik olan bölgelerini daha biçimli ülkü getirmektir. Pozitif yağ çekilmesinin öncelikle hastanın sağlığı açısından büyük tehlike taşıdığını iyi anlamak gerekir. Liposuciton ameliyatı sonucunda bazı şekil bozuklukları ve bozulma oluşabilir. Derinin açıklanmış bir küçülebilme kapasitesi vardır ve bu kapasitenin üzerine çıkıldığında deride sarkıklıklar, çukurluklar meydana kazanç.”

liposuction hataları

• Liposuctionda en kayda değer risk, yanlış ameliyat esnasında ya da ardından damarlarda pıhtı oluşarak akciğerlerde tromboemboliye niçin olmasıdır. Bu öyle bir hatadır ama, kişiyi ölüme götürebilir.
• Yeniden bilinçsiz bir cerrah eli ile akıcı olmayan, çukurlu görünümler ortaya çıkabilir. Karın bölgesine yapılan hatalı liposuction ameliyatları nedeniyle sarkmalar meydana gelebilir.
• Özellikle yaşı ileri hastalarda, diz kapağının üzerinden yağ alma işlemi içten yapılmazsa buradaki cilt dizin üstüne sarkabilir.
• Doğru uygulanmadığı takdirde de önemli yanıklara bile niçin olabilir.

Hatalı göğüs estetiği

Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu’na kadar göğüs büyütme ameliyatlarında en büyük sorun hastayla doktor aralarında doğru bir iletişimin sağlanamaması ve göğüs ölçüsünde ortak bir karara varılamamasıdır. Bunun sonucunda hasta yeni ölçüsüne alışamayabiliyor veya ilk kez beğense bile sonra taşıyamıyor. Göğüs büyütme ameliyatlarında da diğer estetik operasyonlarda olduğu gibi en büyük sorun doğal olmayan sonuçlar olarak öne çıkıyor. koskocoman protezler doğal sonuçlar vermiyor, hem zorlanarak konulduğu için bir takım komplikasyonlara da niçin olabiliyor.

Başlıca göğüs estetiği hataları

• Doğal olmayan, uzakta bakıldığında sert iki küre gibi duran göğüsler.
• İki göğüs aralarında eşitsizlik, bakışımsız gösterme.
• Protezlerin zamanla hastayı rahatsız edecek kadar büyük olması.
• Zorlanarak konan protezlerin komplikasyonlara neden olması. (Mesela nadir rastlansa da, kapsül kontraktürü olarak adlandırılan durumda protezin çevresinde ceset sert bir zırh oluşturabiliyor.)

Hatalı dudak dolgunlaştırma

Burun gibi dudak da yüzün en muhabere bölgesi olduğundan, yapılacak en küçük bir kusur hemen emin oluyor. Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, dudak dolgunlaştırmak amacıyla kişinin kendi dokusunun kullanılabileceği veya hyalüronik asit gibi doğal maddelerin de tercih edilebileceğini söylüyor.

Başlıca dudak dolgunlaştırma hataları

• Fazla suni ve şiş görüntüler.
• Vücutla ahenkli olmayan dolgu maddelerinin doğurduğu, hem görünüm keza de sağlık durumu açısından sorun yaratan komplikasyonlar.

Hatalı saç ekme
Saç ekme basit gibi görünse de, ayrıca hasta ayrıca de doktor açısından son derece önemli ve uyarı isteyen bir operasyon olmasıyla dikkat çekiyor. Mikro implantasyon yönteminde her bir saç kökü tek tek alınarak ekiliyor. Bu işlemde dayanma gösterilmez veya tecrübeli eller kadar yapılmazsa çoğu sorun çıkabiliyor. Saçlar alın ve şakaklardaki girintilere sadık kalınmadan ekildiğinde, başın üstteki kısmında toplanan saçlar çember şeklinde peruğa benzeşen bir görüntünün oluşmasına niçin oluyor.

saç ekme hataları
• Peruğa benzeşen, doğal olmayan görünüm.
• Saç köklerinin tek tek yok bir arada ekilmesinden nedeniyle, bir kökten fışkıran onlarca teli.

Estetik ve Estetik Cerrahi için tıklayın !